MENU CLOSE

Public Behaviour for solo slagverk, vokalsekstett, video og orkester

Public Behaviour

Public Behaviour for solo slagverk, vokalsekstett, video og orkester. Tittelen viser at verket er bredt anlagt, både auditivt og visuelt. Hellstenius sier i et intervju i tiden da han var i gang med verket, at han ville lage en «serie situasjoner der de noen ganger motsier hverandre, andre ganger kommer hverandre i møte». Han legger til at han i utgangspunktet arbeider med «følelser som raseri, høflighet, samarbeid, isolasjon». Særlig interessant er det at vi hører sosiologen Richard Sennetts stemme fra forelesninger som Hellstenius har transkribert. Sennet ga i sin tid ut boken Intimitetens tyrrani, der han nettopp fremhever høflighet som en viktig del av offentligheten i et demokrati.