MENU CLOSE

LUFTVEIER

LUFTVEIER
Historien om et skihopp

For to generasjoner siden var skihopping folkesport i Norge, og det ble bygd skibakker over store deler av landet. De fleste av disse anleggene – gjerne oppført på dugnad – er i dag på vei tilbake til naturen. Unnarennene gror igjen, skogen vokser og fletter seg inn i de gamle konstruksjonene, fratar dem deres opprinnelige funksjon, og etterlater dem som gråbleke ruiner i skråninger; mosegrodde, sammensunkne og halvråtne. Der hvor det en gang var et yrende liv av utøvere og publikum, hører man i dag bare vindene som suser i trærne.

Mer info her:

Nordic Voices

Komponist Karsten Brustad og forfatter Øivind Hånes har skrevet et musikkdramatisk verk med utgangspunkt i dette materialet. Vokalensemblet NORDIC VOICES vil framføre det hele, og videokunstneren Klaus Jäger står for scenografien. Varigheten er 60 minutter.

Scenografien er en syntese av alt som har med hoppkulturen å gjøre, både før og nå. Vi disponerer store mengder amatøropptak (smalfilm) av skirenn helt tilbake til 1947. Dessuten har den eminente fotografen Espen Tveit stilt sine bilder fra boka Norwegian Ski Jumps til vår disposisjon. Vi er fascinerte av at noe som for ikke så lenge siden hadde en helt sentral plass i folks bevissthet og hverdag – hoppbakkene – i dag bare står der som ruiner, i den grad de står der i det hele tatt. Vi ønsker å vise alle delene av denne historien: Bakkenes framvekst, deres storhetstid, og så, på forbløffende kort tid, veien over i forfallet, som har sammenheng med privatbilismen og alpinbakkenes inntog utover på 1960-tallet. Vi tar for oss det grunnleggende ønsket om å sveve, om å frigjøre seg fra den allestedsnærværende tyngdekraften – paradoksalt ved hjelp av nettopp tyngdekraften.

De gamle hoppbakkene er ikoniske for norsk friluftskultur. De er etterlevninger fra en annen tid, og det er fascinerende å tenke på at disse ruinene og gjengrodde unnarennene en gang var helt sentrale elementer i folks dagligliv. LUFTVEIER har som ambisjon å trekke linjer fra den gangen og fram mot det landskapet vi ser i dag, med høyteknologiske hoppanlegg, profesjonaliserte utøvere, avansert utstyr, svev på over 250 meter og ikke minst et stadig større antall kvinner som banker på i denne uforlignelige sporten.

KONSERT på Union scen Drammen 11. mars 2022. Dørene åpner 20:00. Konsertstart ca 21:00. 18-årsgrense + vergeordning. NB: Unummererte sitteplasser.