Nordic Voices Fredrik Arff

Nå til Harstad og Trondenesdagene Lørdag 3. nov. kl 19:00

I vår urframførte Nordic Voices musikk av Lasse Thoresen. Den belyser kvinners manglende religions- og ytringsfrihet i Iran og er basert på dikt av den iranske dikteren Táhirih (1814–1852), som skrev dikt i den høyfilosofiske sufi-tradisjonen. Táhirih kastet sløret offentlig på en konferanse i Badasht i 1848, og hun ble en ledende skikkelse for kvinnefrigjøringen i Midtøsten på 1800-tallet. I denne konserten framfører Nordic Voices to av Thoresens komposisjoner: «The Riddle of the Twin Revelations» og «The Impatient Bride».

Tomás Luis de Victoria skrev rennessansemusikk om bl.a. kvinneskikkelser i Bibelen og Nordic Voices ga ut en kritikerrost album med hans musikk (2017).  Av den britiske komponisten Gavin Bryars fremføres det to stykker fra «Second book of Madrigals». Konserten avsluttes med Maja Ratkjes «A Dismantled Ode To The Moral Value Of Art», et stykke som er innom både Beethovens 9. symfoni og Neil Young.


© Nordic Voices 2014 – munch-design.no