The Land of Your Love: Lasse Thoresen & Táhirih

Kom på konsert under Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 8. mars i Gamle Aker kirke. Dette er ny musikk av Lasse Thoresen som har sprengkraft og relevans for vår tid. To av verkene (Riddle of the Twin Revelations og The Impatient Bride) er basert på dikt av den iranske dikteren Táhirih (1814–1852), som skrev dikt i den høyfilosofiske sufi-tradisjonen. Táhirih kastet sløret offentlig på en konferanse i Badasht i 1848, og hun ble en ledende skikkelse for kvinnefrigjøringen i Midtøsten på 1800-tallet. Vi har samarbeidet med iranske musikere og dette går rett inn i kvinners manglende religions- og ytringsfrihet i Iran.


© Nordic Voices 2014 – munch-design.no